Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Monica O'Dea
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
5:30yh
Rhif Cyswllt
Mrs Dorothy Jones (01686 413920)

Ein gwasanaeth arferol yw 5.30pm. Rydym yn cyfarfod yn yr ysgoldy wrth ochr y Capel. Cynhelir gwasanaethau ar y cyd ag Ebeneser, Llangurig ac Oakley Park. Mae blwyddlyfr ar gael gan y Gweinidog gyda manylion yr holl wasanaethau addoli neu cysylltwch â’r ysgrifennydd, Mrs Dorothy Jones (01686 413920)

Ewch i’n tudalen Facebook i gael rhagor o wybodaeth, digwyddiadau a mwy: https://www.facebook.com/groups/313328799640927