Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capeli cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Mae dwy eglwys Bresbyteraidd Saesneg yn Sir Fôn: dyma un ohonynt (Newry Street, Caergybi, yw’r llall). Lleolir capel Porthaethwy ger canol y dref a chynhelir y gwasanaeth arferol am 10:30yb ar y Sul.

Gwefan y capel: https://menaibridgespire.simdif.com