Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Y Parch Rebecca Lalbiaksangi
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
11:15 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01686668297

Mae croeso cynnes i unrhywun sy’n dymuno dod i’n oedfa Sul foreol am 11:15yb. Unwaith y mis, byddwn yn cynnal gwasanaeth cymun ar y cyd gyda’r eglwysi Presbyteraidd eraill yn yr ardal. Mae gwybodaeth am y dyddiadau, amseroedd a’r lleoliadau i’w cael ar hysbysfwrdd y capel. Cynhelir astudiaeth Feiblaidd ar ddydd Mawrth am 10:30yb a Seiat anffurfiol ar ail ddydd Iau y mis am 2:30yh. Mae croeso cynnes i bawb.

Byddai cynulleidfa Bresbyteraidd gyntaf Trefaldwyn yn cyfarfod mewn tai a busnesau cyn mynd i adeilad newydd ar School Lane (Heal Hall, cartref preifat, bellach) ar ddydd Nadolig 1824. Agorwyd y capel presennol ar Princes Street yn 1885. Ni newidwyd fawr arno dan 2002, pan symudwyd wal y pulpud ymlaen i wneud lle i oruwchystafell a chegin fechan. Yn ystod y gwaith hwn, darganfuwyd llythyr gan gyn-weinidog tu ôl i gofeb ar y wal. Rhestrai’r nifer o aelodau oedd wedi mynd i’r Rhyfel Byd Cyntaf a mynegai ddymuniad am gael gweld heddwch drwy’r byd yn fuan. Wedi i’r gwaith gael ei orffen, rhoddwyd y llythyr yn ôl ynghyd â llythyr arall yn rhoi gwybodaeth am gyflwyr y capel a’r byd. Gellir gweld y gofeb uwch grisiau’r capel a gellir gweld lluniau o’r gwaith atgyweirio hefyd. Am fwy o wybodaeth, danfonwch e-bost at rebecca.ralte@ebcpcw.cymru