Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch R.O. Roberts
Presbytery:
Gorllewin Gwynedd (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 & 5:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Mae Moreia yn rhan o ofalaeth y Parchedig R.O. Roberts. Fe’i lleolir yng nghanol pentref Morfa Nefyn a chynhelir oedfaon am 10yb a 5yh.