Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Ceredigion a Gogledd Penfro (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01974 251262

Eglwys fechan ar lethrau’r Mynydd Bach yng ngogledd Ceredigion gyda 21 o aelodau, sy’n cynnwys 3 blaenor. Rydym yn cynnal oedfa bron bob Sul o’r flwyddyn, a hefyd cynhelir cyfarfodydd arbennig ar ddechrau’r flwyddyn, Diolchgarwch ac adeg y Nadolig. Fe wnaethom ddathlu canmlwyddiant y capel yn 2007. Mae’n gymuned glos a gweithgar ac mae’r aelodau, drwy lafur cariad, wedi bod yn paentio ac atgyweirio’r capel yn ddiweddar.