Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Ian Sims
Presbytery:
Myrddin (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10.30 bore Sul. 3.30 un dydd Sul y mis (bob sul ond dim gwasanaethau ym mis Awst) (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01554 753868 (Gwyndaf Jones)

Eglwys fechan ym mhentref Cydweli, Sir Gaerfyrddin. Mae’r capel a’r festri mewn cyflwr boddhaol ac mae croeso cynnes i bob ymwelydd.