Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 & 3:00 (Saesneg/English)
Rhif Cyswllt
Bethan Jones (01792 899310)

Moriah oedd cartref ysbrydol Evan Roberts, arweinydd Diwygiad 1904. Agorwyd y prif gapel yn 1898 a’r ysgoldy rai degawdau cyn hynny, yn 1842. Mae cofgolofn i Evan Roberts o flaen yr adeilad ac fe’i claddwyd ym medd y teulu tu ôl y capel.

Rydym yn cynnal Astudiaeth Feibl bob Nos Fawrth (ag eithrio Gwyliau Banc) am 7yh. Am fanylion pellach, cysylltwch â’r eglwys ar 07531384947 neu â’i hysgrifennydd, Bethan Jones, ar 01792 899310 neu [email protected]