Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 & 3:00 (Saesneg/English)
Rhif Cyswllt
Bethan Jones (07531384947)

Moriah oedd cartref ysbrydol Evan Roberts, arweinydd Diwygiad 1904. Agorwyd y prif gapel yn 1898 a’r ysgoldy rai degawdau cyn hynny, yn 1842. Mae cofgolofn i Evan Roberts o flaen yr adeilad ac fe’i claddwyd ym medd y teulu tu ôl y capel.

Cynhelir un gwasanaeth bob dydd Sul. Mae ein gwasanaethau yn digwydd bob yn ail rhwng y bore a’r prynhawn yn wythnosol. Cynhelir Astudiaeth Feiblaidd a Gweddi bob pythefnos ar nos Fawrth. Am unrhyw fanylion pellach cysylltwch ag ysgrifennydd yr eglwys Miss Bethan Jones ar 07531384947.