Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 5:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
7711169952

Eglwys Gymraeg fechan ym mhentref Gwyddelwern, 2 filltir i’r gogledd o Gorwen. Dymchwelwyd capel Moriah ddiwedd 2008 ac fe adnewyddwyd y festri, lle cynhelir yr oedfaon yn awr. Ailagorwyd y festri ar ei newydd wedd ar Sul y Pasg, 2009.