Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
11:00 & 3:45 (Feb-Nov: 6:00) (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Mae Mount Pleasant yn eglwys fywiog a phrysur sy’n cynnal ystod o weithgareddau ysbrydol a chymdeithasol bob wythnos ac yn gwneud ymdrech fawr i estyn allan at drigolion Glyn Ebwy.

Cliciwch yma i lawrlwytho cylchlythyr diweddaraf Mount Pleasant (Saesneg).