Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Gareth H E Roberts
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:45 & 6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Mae gan eglwys Nant Hall Road tua 130 o aelodau a’r gweinidog yw’r Parchedig Gareth Roberts. Sefydlwyd yr achos yn 1900.