Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Ian Sims
Presbytery:
Myrddin (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 6:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
07586290369

Mae capel Nantgaredig, rhwng Llandeilo a Chaerfyrddin, yn rhan o ofalaeth y Parchedig Ian Sims. Cynhelir oedfa ar fore Sul neu nos Sul.