Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Capel gwledig bychan a adeiladwyd yn 1829 ar gyfer cymuned Llangammarch Wells. Cynhelir gwasanaethau pob Sul am 11.00 gyda Swper yr Arglwydd yn cael ei ddathlu pob yn ail Sul. Ceir cyfeillach dda gyda’r Eglwys yng Nghymru.