Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Revd Brian Reardon
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Revd Brian Reardon (01982 552677)

Capel gwledig bychan a adeiladwyd yn 1829 ar gyfer cymuned Llangammarch Wells. Cynhelir gwasanaethau pob Sul am 11.00 gyda Swper yr Arglwydd yn cael ei ddathlu pob yn ail Sul. Ceir cyfeillach dda gyda’r Eglwys yng Nghymru.