Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Anna Jane Evans
Presbytery:
Arfon (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
3:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt

Mae Noddfa yn Eglwys Gymunedol wedi ei lleoli yng Nghanolfan Noddfa, Peblig, Caernarfon. Rydym yn eglwys fywiog, anffurfiol a chroeswgar sy’n gwasanaethu’r ardal leol.

Beth sydd yn mynd ymlaen? Dyma rai o’r digwyddiadau cyson:

 • Oedfa ac ysgol Sul bob Sul. 
 • Oedfa deulu unwaith y mis. 
 • Cyfarfodydd gweddi. 
 • Dathliadau a diwrnodau arbennig fel Parti’r Pentecost, Hwyl yr Haf a llawer mwy!
 • Clybiau plant a phobl ifanc yn rhad ac am ddim.
 • Gwasanaeth cyngor a chymorth, materion budd-daliadau, dyledion a chynilo.
 • Cynlluniau Chwarae Pasg a gwyliau’r haf.
 • Te bach am 2:30yh ar brynhawn Llun olaf y mis, am ddim i unrhyw un sydd yn dymuno ymuno!
 • BARA: gwasanaeth cefnogi cyn-garcharorion, carcharorion a’u teuluoedd, a bws ymweliadau i’r carchar.
 • Clwb Tlws – Clwb i ferched 11+ yn cyfarfod bob Nos Lun am 5
 • Clwb Cic i blant 7-11 oed yn cyfarfod Bob Nos Iau am 5:30
 • Grwp Drocas yn cyfarfod bob yn ail dydd Iau am 1:30
   

…a drws agored i bawb!

Mae dwy weithwraig llawn amser yn y swyddfa sy’n cael eu cyflogi gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Dewch draw i gyfarfod Llinos a Mererid neu codwch y ffon:  01286 672257.