Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Robert Parry
Presbytery:
Gogledd Ddwyrain (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
2:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Un o Eglwysi Cymraeg Manceinion. Ceir mwy o wybodaeth ar y wefan.