Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Monica O'Dea
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01686 430988

Rydym yn gynulleidfa fechan ond groesawgar sy’n cyfarfod i addoli bob Sul am 2yh, ac yn rhannu gweinidog ag eglwysi Presbyteraidd cyfagos. Mae’r ysgol Sul yn cyfarfod bob pythefnos am 10yb ac rydym yn cynnal gwasanaethau teuluol achlysurol a gwasanaethau i ddathlu’r gwyliau Cristnogol. Byddwn yn cynnal cyfres o gyfarfodydd yn ystod yr wythnos bob gaeaf.

Mae’r capel ar gael ar gyfer bedydd, priodasau ac ati. Gellir olrhain hanes y capel yn ôl i ddyddiau Howell Harris a sefydlu’n henwad.

Ewch i’n tudalen Facebook i gael rhagor o wybodaeth, digwyddiadau a mwy: https://www.facebook.com/groups/313328799640927