Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Môn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:00 y.h. (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
07485200844

Dyma eglwys mewn ardal wledig sydd â 31 o aelodau a phlant yr ysgol Sul. Nid oes yma Weinidog ers rhai blynyddoedd. Rydym yn cyfarfod ddwywaith y Sul: oedfa ac ysgol Sul, ac rydym yn cynnal chyfarfod Beiblaidd bob wythnos.