Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:00 neu/or 5:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01678 540647

Eglwys wledig mewn ardal amaethyddol, yng nghymuned bentrefol y Parc ym Mhenllyn, Meirionnydd.

Mae 7 eglwys yn yr ofalaeth ar hyn o bryd. Cynhelir ysgol Sul i oedolion yn rheolaidd, am 10yb, ond Awst. Cynhelir Clwb Hwyl Sul i blant yn misol. Cynhelir un gwasanaeth cyhoeddus arall, naill ai yn y p’nawn (2:00) neu’r hwyr (5:00) a gwasanaethau achlysurol tymhorol.