Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
D. Aled Davies (B)
Presbytery:
Gorllewin Gwynedd (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:00 neu/or 5:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01766 810042

Dyma gapel bach prysur sy’n ganolfan y pentref. Cynhelir oedfa wythnosol ac mae ysgol Sul fywiog yn cyfarfod am 11:15yb. Mae’r plant a’r bobl ifanc yn gyfrifol am y gwasanaeth adeg y Nadolig, Diolchgarwch ac ar achlysuron eraill. Mae’r Gymdeithas Lenyddol yn cyfarfod bob pythefnos yn y gaeaf ac mae Cymdeithas y Chwiorydd yn cyfarfod yn fisol. Defnyddir y festri gan grwpiau a mudiadau eraill hefyd.