Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Emyr Williams
Presbytery:
Myrddin (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
2:00 ne 3.30 ar y Sul
Rhif Cyswllt
joanna.thomas@agilitie.com

Lleolir Peniel ym mhentref Foelgastell, ar gyrion Crosshands. Mae’n rhan o Ofalaeth y Gwendraeth ac mae’r gynulleidfa yn addoli am 2 ne 3.30yh ar y Sul.