Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Gorllewin Gwynedd (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:00y.h (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01654 711 287 / 01654 711 797

Peniel Newydd yw’r unig gapel ym mhentref Llanegryn. Fe wnaeth sefydlwyr y capel adeiladu tri adeilad: capel, ty capel a festri – ond erbyn dechrau’r milflwydd newydd roedd y tri wedi dirywio i gyflwr digon bregus. Gwerthwyd yr hen gapel a’r ty capel ac addaswyd y festri yn addoldy cartrefol, cyfoes a chyfforddus. Agorwyd Capel Peniel Newydd a chynhaliwyd gwasanaeth o Ddiolchgarwch ar 11 Tachwedd 2007. Roedd y freuddwyd wedi ei gwireddu.

/

Lluniau gan y diweddar Mr Carrol Hughes, Llanegryn.