Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Gerwyn Roberts
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11:15 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01492 640749

Saif y capel, sy’n dyddio’n ôl i 1910, mewn safle godidog. Mae wedi ei adeiladu yn y dull Gothig ac mae wedi ei gofrestru gan CADW (gradd 2) fel adeilad o safon arbennig.

Mae 31 o aelodau brwdfrydig a gweithgar. Cynhelir gwasanaeth am 11:15yb bob Sul a chroesawir unrhyw un i ymuno gyda ni. Sefydlwyd ‘Cyfeillion Peniel’, yn 2005, sef cymdeithas i geisio dod â’r capel yn nes at y gymuned. Mae hyn wedi llwyddo ac rydym wedi codi arian tuag at achlusion da yn lleol.