Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch J. Gwyndaf Richards (A)
Presbytery:
Trefaldwyn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:00 neu/or 6:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Gwyn Buckley (07891 097550)

Mae gan gapel Pentrefelin, Llangedwyn tua dwsin o aelodau a chynelir oedfaon ar wahanol adegau ar y Sul. Saif Llangedwyn ger y ffin, tua pum milltir o Groesoswallt.