Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Diane K. Notley
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:15 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Roylene Stone (01495 245325)

Rydym yn eglwys Saesneg sydd ag 11 o aelodau ac rydym yn cyfarfod ar ddydd Sul ar gyfer oedfa deuluol.

Rydym yn cynnal Cyfarfod Gweddi ar ddydd Mercher am 9:45-10:45yb gyda Bore Coffi yn dilyn am 10:45-11:45yb.

Ar ddydd Iau am 9:15-11:30yb mae gennym grwp Mam a’i Phlentyn ac am 1-4yh mae gennym Ddosbarth Crefftau.

Rydym hefyd ar agor ar gyfer Priodasau, Bedydd ac Angladdau.