Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Mrs C. Burgess (01792 899595)

Rydym yn cynnal oedfa foreol bob Sul am 10:30yb a Gwasanaeth Cymun unwaith y mis. Rydym hefyd yn cynnal boreau coffi rheolaidd ac yn codi arian ar gyfer amrywiaeth o achosion da, gan gynnwys Romanian Aid Foundation.