Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Andrew Bradley (M)
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Mae Quaystone yn eglwys unedig (EBC a’r Eglwys Ddiwygiedig Unedig) Saesneg ei hiaith. Fe’i lleolir rhwng Cei Conna a Shotton yn Sir y Fflint. Cynhelir oedfa’r Sul am 10:30yb.