Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Reverend Jonathan Kirk
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11:00 (each Sunday/bob Sul) Cymun / Communion (every first Sunday / Sul cynta'r mis) (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Mrs F Owen (01646 693431)

Mae gennym ysgol Sul fechan sy’n cyfarfod yn ystod y gwasanaeth boreol. Pob ail ddydd Iau’r mis, rydym yn cynnal bore coffi a stondin gacennau yn yr ysgoldy. Mae’r arian a godir yn mynd i gronfa’r eglwys ac i Leprosy Mission. 

Oedfaon ar 1af a 3ydd Sul am 11yb.

2il Sul y mis yr ydym yn cwrdd am 3yh gyda Zion Newydd.

4ydd Sul y mis am 3yh  yr ydym yn cynnal Cymun gyda Zion Rehoboth.