Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Brian Huw Jones
Presbytery:
Dyffryn Clwyd (Welsh)
Gwefan:
Gwasanaethau:
Sul - oedfa 10.00am. Oedfa Zoom - 5.30pm (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01745 855441

Eglwys drefol, gynnes a chyfeillgar. Eglwys sydd wedi bod yn gartref ysbrydol i nifer fawr o genhadon tramor yr enwaddros y blynyddoedd. Gwerthfawrogwn gwmni a chyfraniad y plant ac rydym bob amser yn ceisio cael mwy o Gymry’r dref o bob oed i ymuno â ni.

Mae croeso mawr i bob gweledigaeth newydd a fuasai’n ehangu a dyfnhau ein gweinidogaeth a’n cenhadaeth, ac yn bendant, mae’r grwpiau addoli newydd o’n mysg yn cyfoethogi ein tystiolaeth.