Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Morris P. Morris
Presbytery:
Dyffryn Clwyd (Welsh)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:00 neu/or 6:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Mae Capel Rhewl yn gapel cyfeillgar a chroesawus iawn. Ceir gwasanaeth unwaith y Sul ac Ysgol Sul i’r plant am 10yb. Pan fydd pregeth yn y bore daw’r plant i’r gwasanaeth am ryw chwarter awr a chael sgwrs neu stori gan y pregethwr cyn mynd i’r Ysgol Sul. Mae’r plant yn cyfrannu at wasanaethau Diolchgarwch a Nadolig a cheir parti ac ymweliad gan Sion Corn yn flynyddol. Trefnir trip iddynt hefyd yn yr haf. Bydd y plant a’r ieuenctid hefyd yn mwynhau gweithgareddau a drefnir gan y  fro – gweithgareddau fel G?yl Hwyl Ysgolion Sul a CIC (Clwb Ieuenctid Cristnogol). Cynhelir Cymdeithas y Chwiorydd yn ystod misoedd y gaeaf a bydd croeso i’r dynion ymuno.