Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Revd David Jones
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:45 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01978 362200

Cynhelir oedfa Saesneg yng nghapel Rossett am 10:45yb a 6yh ar y Sul.