Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Gareth H.E. Roberts
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01824 520371

Rydym bellach yn dathlu 125 o flynyddoedd ers i’r achos hwn gael ei sefydlu. Cynhelir ein oedfaon am 10:30yb a 6yh ar y Sul.

Mae’r Parchedig Gareth Roberts yn pregethu yma ar ddau Sul bob mis ac yn ymweld ag amrywiaeth o eglwysi eraill – rhai anghydffurfiol yng ngogledd Cymru a glannau Merswy yn bennaf – ar Suliau eraill. Mae gennym ysgol Sul fechan ac rydym yn cynnal dau gr?p wythnosol (un i ferched ac un i bawb). Rydym yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Cytûn Rhuthun, yn enwedig yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol. Mae’r eglwys mewn lleoliad cyfleus yng nghanol y dref ac mae gwasanaeth bws da, hyd yn oed ar y Sul.