Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Rev Ian Hayward
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01873 890 414

Salem yw eglwys fwyaf gogleddol henaduriaeth South East Wales. Saif bedair milltir i’r gogledd o’r Fenni ac mae’n cynnal oedfa Saesneg bob Sul am 2:30yh.