Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Ian Sims
Presbytery:
Myrddin (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Eglwys Gymraeg ym mhentref bychan Pantgwyn, i’r gogledd-ddwyrain o Gaerfyrddin. Cynhelir oedfa am 2yh ar y Sul.