Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch T Evan Morgan
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 bore Sul a 6 yr hwyr (yn y Capel sul cyntaf bob mis, ar zoom bob Sul arall) (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Yr unig gapel Cymraeg yn ngorllewin Caerdydd! Rydym yn ymhyfrydu yn y ffaith ein bod yn eglwys sy’n llawen ein croeso i bawb, yn weithgar ac yn fyrlymus, ac sy’n tyfu’n flynyddol! Ceir awyrgylch cartrefol, anffurfiol braf yn Salem, felly dewch i ymuno â ni! Gweler ein gwefan am fwy o wybodaeth.