Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
See Sandfield's Website
Rhif Cyswllt
Andrew Saunders [email protected]

Rydym yn cwrdd ar:

Dydd Sul am 11yb.
Dydd Mawrth am 12:30 am Astudiaeth Feiblaidd.
Dydd Mercher am 8yh am Cyfarfod Gweddi @ The New Manse, 67 Farm Drive, SA12 6TF
Dydd Iau am 9:15yb am Cafi Cymunedol

Ail-blannu gyda ffocws cymunedol gyda’r nod o rannu’r efengyl yng nghymuned ystâd dai Sandfields.

Am ddiweddariadau rheolaidd ewch i dudalen Facebook Sandfield neu Wefan Sandfields