Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
South West Wales
Gwefan:
Gwasanaethau:
See Sandfield's Website
Rhif Cyswllt
Andrew Saunders Andrew.saunders@ebcpcw.cymru

Sandfields meet on:

Sundays at 11am.
Tuesdays at 12:30 for Bible Study.
Wednesdays at 8pm for Prayer Meeting @ The New Manse, 67 Farm Drive, SA12 6TF
Thursdays at 9:15 for Community Cafe Thursdays

A re-plant with community focus with the aim of sharing the gospel in the community of Sandfields housing estate.

For regular updates please visit Sandfield’s Facebook Page or the Sandfield’s Website