Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
NULL
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
3:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Mrs Wendy Roberts (01495 200345)

Eglwys fywiog sy’n si?r o estyn croeso cynnes. Mae llawer o weithgareddau cymunedol yn digwydd yn ystod yr wythnos.