Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Trefaldwyn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Mervyn Owen (01785 715130)

Agorwyd y capel Cymraeg cyntaf yn Wolverhampton yn 1860. Saron yw’r trydydd adeilad ac fe’i agorwyd yn1968. Ar hyn o bryd, yr ydym yn cynnal gwasanaeth bob yn ail Sul am 2:30yh. Er fod yr ofalaeth yn mynd yn llai bron pob blwyddyn y mae gennym amryw o ymwelwyr sydd yn ffyddlon iawn.