Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Anna Jane Evans
Presbytery:
Arfon (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 & 5:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Seilo yw eglwys fwyaf Eglwys Bresbyteraidd Cymru o ran aelodaeth. Mae’n gapel prysur a gweithgar iawn sydd wedi ei leoli yng nghanol tref Caernarfon. Dros y blynyddoedd, mae’r aelodau wedi cynhyrchu a pherfformio dwsinau o basiantau a dramâu yn theatr fawr y capel.