Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
9:45 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Er mai cynulleidfa fach ydym, mae gennym galon fawr. Mae croeso i bawb ymuno â’n gwasanaethau a’n gweithgareddau.

Mae Seion yn rhan o Ofalaeth Bae Colwyn. Cynhelir gwasanaethau yn Seion ar Sul cyntaf a thrydydd Sul y mis, a gwasanaethau ar yr ail a’r pedwerydd Sul (a’r pumed Sul, yn achlysurol) yn ein chwaer eglwys ar Hawarden Road, Bae Colwyn, a hynny am 11yb.