Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Richard Brunt
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
11:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Siw Harston (01784 243760)

Mae’r capel rhwng gorsaf Ealing Broadway (Central and District) a Gorsaf South Ealing (Piccadilly) a tua deg munud o gerdded o’r ddau. Mae Ysgol Sul i blant rhwng 2 a 13 oed yn ystod yr oedfa am 11yb.