Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Owain Idwal Davies (A)
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 (bob yn ail Sul/alternate Sunday) (Cymraeg/Welsh) Ysgol Sul : Ysgol Sul Bro Caerhun yn cyfarfod yn Seion Rowen ar y Sul cyntaf o bob mis am 10.30 y bore
Rhif Cyswllt

Lleolir Seion yng nghanol pentref hudolus Ro-wen, yn Nyffryn Conwy. Cafodd ei adeiladu yn 1841 ar safle’r hen gapel Seion (1819). Mae arddangosfa hanesyddol oddi fewn i’r adeilad, yn agored drwy’r flwyddyn. Seion yw un o’r capeli mwyaf ei faint yn yr ardal.