Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Owain Idwal Davies (A)
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
5:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Mae aelodau Seion yn cyfarfod i addoli yn eglwys y plwyf am 5yh ar y Sul. Y Parchedig Helen Wyn Jones yw’r gweinidog.

Mae Ysgol Sul Ysbyty Ifan a Padog yn cyfarfod bob bythefnos: cliciwch yma i weld lluniau ar ein tudalen Flickr.