Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Ceredigion a Gogledd Penfro (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01570 422880

Mae Shiloh bellach yn cydweithio gyda Eglwys Annibynol Soar ac yn cyfarfod bob yn ail Sul. Mae gennym oddeutu 69 o aelodau. Rydym yn cynnal Cymdeithas Ddiwylliadol lewyrchus ac mae ysgol Sul yn cyfarfod i baratoi’r plant ar gyfer Oedfaon y Plant.