Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Ceredigion a Gogledd Penfro (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:00 deirgwaith y mis / three times a month (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt

Erbyn heddiw, mae ardal Cwm Ystwyth wedi newid gryn dipyn ers i’r capel presennol gael ei adeiladu yn 1870. Pryd hynny, roedd dros 500 yn daer i fynychu’r cyfarfodydd. Heddiw, mae nifer yr aelodau wedi disgyn i unarddeg – y mwyafrif yn teithio rai milltiroedd i fynychu’r cyfarfodydd. Wrth ochr y capel, mae festri gyfforddus a thy capel moethus. Y festri yw canolfan y pentref, lle y cynhelir Cymdeithas y Cwm a’r Cyffiniau ac hefyd Gofnodion Cwm Ystwyth sydd yn olrhain hanes yr ardal.