Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Gogledd Ddwyrain (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:00 neu/or 6:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01691 718676

Eglwys o tua 40 o aelodau sy’n cyfarfod ddwywaith ar y Sul. Mae Ysgol Sul i oedolion ac oedfa deulu i’r plant a’r ieuenctid weithiau. Yn ddiweddar, dathlwyd 150 o flynyddoedd gydag arddangosfa o hen lyfrau a lluniau. Rydym yn gweithio’n agos gyda Chanolfan Gristnogol Ceiriog.