Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
O. Aneurin Owen
Presbytery:
Dyffryn Clwyd (Welsh)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:30 neu/or 5:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Mae Soar yn rhan o Ofalaeth Bro Aled. Gweler wefan yr ofalaeth am wybodaeth bellach.