Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt

Cynhelir ein hoedfa wythnosol am 10:30yb ar ddydd Sul, gyda’r ysgol Sul yn dilyn am 11:30. Mae gennym Gylch Astudio’r Beibl sy’n cyfarfod bob yn ail ddydd Mawrth a chynhelir Cyfarfod Chwiorydd bob prynhawn dydd Mawrth am 2:30yb. Cynhelir ein cyfarfod pregethu blynyddol ar yr ail Sul ym mis Medi.