Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Emyr Williams
Presbytery:
Myrddin (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:15 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01269 870368

Mae Soar yn rhan o Ofalaeth y Gwendraeth, dan fugeiliaeth y Parchedig Emyr Williams. Mae gennym tua 100 o aelodau ac rydym yn cynnal ysgol Sul wedi’r oedfa foreol ddwywaith y mis. Cynhelir gweithgarwch Chwiorydd fesul capel, fel gofalaeth a fesul dosbarth.