Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
NULL
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
6:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
NULL

Lleolir Soar ar groesffordd ddistaw yng nghefn gwlad ger Pencoed. Mae’r gynulleidfa yn addoli yn Gymraeg am 6yh bob Sul.