Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Ceredigion a Gogledd Penfro (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
2:00 (Mai-Hydref/May-October) (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01974298959

Yn ôl rhai, dyma’r capel mwyaf diarffordd yng Nghymru. Mae Soar y Mynydd yng nghanol y bryniau i’r de-orllewin o Dregorn. Cafodd y capel ei adeiladu yn y 1820au gan Ebenezer Richards – gweinidog yn Nhregaron a thad Henry Richard (1812-88) – a’i ymddiriedolwyr. Cai’r adeilad ei ddefnyddio fel ysgol dan y 1940au hefyd. Heddiw, mae gwasanaethau yn cael eu cynnal bob wythnos yn ystod yr haf.